Szczęśliwy numerek

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA ZSG

 

1. Każdy ma prawo do szczęścia.

2. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 35, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.

3. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, w danym tygodniu.

4. Szczęśliwy numerek zwalnia z:

  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi
  • zadanych zadań domowych

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i podręczników.

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie o godzinie 7:00, przez przedstawiciela wyznaczonego przez SU, a następnie wywieszany w portierni.

6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

7. Akcja szczęśliwy numerek obowiązuje aż do odwołania.

 

Opiekun SU

Pracownia Gastronomiczna

Domowe obiady

Bufet szkolny

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Karola Libelta

ul. Podkomorska 49
60-326 Poznań

tel.: 61 867 40 41
faks: 61 867 23 08

e-mail: zsgpoznan@wp.pl

formularz kontaktowy

Gastronomik na Facebooku - dołącz do nas

500x500