Sekretariat

 


Sekretariat szkoły zaprasza poza okresem wakacyjnym:

  • Poniedziałek 10:00 - 14:00
  • Wtorek 10:00 - 14:00
  • Środa 10:00 - 15:00
  • Czwartek 10:00 - 14:00
  • Piątek 10:00 - 14:00

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ I ŚWIADECTW

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę
w wysokości:

1. duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł

2. duplikat świadectwa – 26,00 zł

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Podkomorska 49

60-326 Poznań

numer rachunku bankowego 93 1020 4027 0000 1402 1264 1249 

z dopiskiem:

opłata za świadectwo/legitymację szkolną

imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły .

 Do podania należy dołączyć:

1.dowód wpłaty,

2.aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),

3.zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170)

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami )

 

Pracownia Gastronomiczna

Domowe obiady

Bufet szkolny

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Karola Libelta

ul. Podkomorska 49
60-326 Poznań

tel.: 61 867 40 41
faks: 61 867 23 08

e-mail: zsgpoznan@wp.pl

formularz kontaktowy

Gastronomik na Facebooku - dołącz do nas

500x500