Patron

 

Patronem szkoły jest Karol Libelt, wybitny Wielkopolanin, żyjący w latach 1807 - 1875.

 

Karol Libelt Po ukończeniu nauki w Szkole Elementarnej w 1817 przeniósł się do Gimnazjum im. Marii Magdaleny, które ukończył w 1826r. Następnie udał się do Berlina, by na tamtejszym Uniwersytecie odbyć studia. Zapisał się na wydział filozoficzny, który wówczas obejmował wiele przedmiotów, od filozofii poczynając poprzez filologię, historię, nauki przyrodnicze aż do matematyki i astronomii włącznie.

Po zdobyciu gruntownego wykształcenia oddał się działalności społeczno - politycznej. Uczestniczył w powstaniu listopadowym. Od 1839 roku pracował w konspiracji wielkopolskiej. W roku 1846 został aresztowany i skazany w procesie berlińskim na wiele lat pobytu w twierdzy. Po uwolnieniu w 1848 roku został członkiem Komitetu Narodowego i Tajnego Rządu Tymczasowego. Był zwolennikiem reform chłopskich.

 

Karol Libelt należał do czołowych przywódców polskiego ruchu niepodległościowego w XIX wieku. Był współtwórcą polskiego prepozytywizmu. Bliska mu była idea łączności narodów słowiańskich. Głosił braterstwo ludów, był wyrazicielem idea federacji narodów i państw, jako drogi do zjednoczenia świata i ludzkości. Działał na rzecz powszechnej oświaty, pełnej tolerancji i wolności.

Poniżej prezentujemy cytaty z prac naszego Patrona, które mimo upływu lat nadal są aktualne.

 • Tylko wykształcenie stanowi i stanowić powinno prawdziwą zasługę człowieka, tylko tędy droga do zasług i znaczenia, do osiągnięcia godności narodowej.
 • Historia narodu to "zwierciadło żywota narodowego, w którym naród widzi, czym był i czym być powinien, w którym pozna wszystkie winy i zasługi przodków, a tym samym pojmie rzetelną wartość swoją".
 • Naród żyje dopóki jego język żyje, bez języka narodowego nie ma narodu.
 • Tylko ten nauczyciel jest w całkowitym znaczeniu narodowym, który młodzież do przyszłości narodu sposobi przez to, że ją z obecnymi stosunkami i potrzebami obeznawa.
 • Jeżeli z pracy ma wypływać prawo własności, praca sama w sobie musi być prawa, czyli godziwa, inaczej złodziej miałby prawo własności do rzeczy ukradzionych. Praca tyle razy jest nieprawa, ilekroć na cudzej pracy się wykonywa.
 • Bez bytu politycznego nie ma państwa, ale bez bytu politycznego jest ojczyzna [...], ojczyzna wyższą jest ideą aniżeli idea państwa.
 • Naród jest przedmiotem i zarazem podmiotem wychowania; wysiłek samowychowawczy narodu jest procesem samodoskonalenia, które naród realizuje przez intencje oświatowe.
 • Fanatyzm, a stąd prześladowanie religijne i nietolerancja, gusła, przesady i zabobony, a stąd ciemnota i obłąkanie nie są religią; są to narosty zhańbionej wyobraźni albo zhańbionego egoizmu.
 • Dobro pojedynczych osób nie da się pojąć ani urzeczywistnić bez dobra ogólnego. Pracując dla dobra publicznego, pracujemy najrzeczywiściej dla naszego dobra.
 • Obojętność człowieka dla człowieka jest tylko wypaczeniem przyrodzonej ustawy przez nienaturalność albo form społecznych, albo wychowania.
 • Naród sam się tworzy, a nie da się stworzyć, staje się tym, czym jest wedle praw konieczności działających w nim potęg, a nie tym, czym być powinien wedle tej lub owej teorii.
 • Naród byłby niczym bez znajomości dziejów swoich, w których się i teraźniejszość i przyszłość wysnuwa.
 • W społeczeństwie są "tacy, co mają środki kupowania sobie pracy i obracania jej na własny pożytek i tacy, którzy ją muszą tamtym sprzedawać lub najmować"
 • Zbrodnia i ubóstwo zwykle w jednej parze chodzą; każdy więc naród im z majętniejszych mieszkańców się składa, tym jest szczęśliwszy.
Pracownia Gastronomiczna

Domowe obiady

Bufet szkolny

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Karola Libelta

ul. Podkomorska 49
60-326 Poznań

tel.: 61 867 40 41
faks: 61 867 23 08

e-mail: zsgpoznan@wp.pl

formularz kontaktowy

Gastronomik na Facebooku - dołącz do nas

500x500