Nauczyciele

 

Adamska Danuta A pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Arciszewska Anna  AA zajęcia praktyczne w gastronomii
Bagrowska Anita BA język niemiecki
Bandel Hanna HB historia, historia i teraźniejszość
Bartkowiak Roman RB DYREKTOR, informatyka
Bąkowski Grzegorz GB język polski
Błaszczyk Agnieszka AB przedmioty zawodowe
Bomirska Alicja AW język angielski
Brzoski Wojciech WB religia
Chojecki Marek CM wychowanie fizyczne
Chruszczyk Iwona IC wychowanie fizyczne
Czwakiel Maria MC biblioteka, język polski, etyka
Ćmiel-Skibicka Larysa  LS zajęcia praktyczne w gastronomii    
Dembińska Anna DA Kierownik Szkolenia Praktycznego, przedmioty zawodowe
Derbis Anna AD WICEDYREKTOR, przedmioty zawodowe
Derda Justyna JD chemia, biologia
Galiński Grzegorz GG przedmioty zawodowe
Gała Lucyna LG język angielski
Gałęska Bożena BG matematyka
Garczarek Marek MR geografia 
Golińska-Krysztofiak Justyna JG przedmioty zawodowe
Graffunder-Anioła Martyna   MG przedmioty zawodowe    
Gwoździk Michał GW wychowanie fizyczne
Hejne Karol KH wychowanie fizyczne
Judek Dariusz DJ historia, historia i teraźniejszość
Kaczmarek Magdalena KA plastyka
Kościańska Magdalena MK zajęcia praktyczne w gastronomii
Kościukiewicz-Targosz Edyta EK biologia
Kotrysiak Magdalena KO geografia
Kowalewska-Kasperek Kamila KK zajęcia w gastronomii
Królak Joanna KJ psycholog szkolny, doradztwo zawodowe
Kwaśniewska Honorata HK język niemiecki
Linka Lidia LL przedmioty zawodowe
Majchrzak Magdalena MM matematyka
Małecki Marcin NM język polski
Mańkowska Magdalena MA wychowanie fizyczne    
Mikołajczak Joanna MJ język angielski
Morawska Karolina KM wychowanie fizyczne
Mydlarz-Kramer Joanna JM Kierownik Warsztatów Szkolnychzajęcia praktyczne w gastronomii 
Naparta Monika MN geografia, historia, historia i teraźniejszość
Nater-Świgoń Urszula UN przedmioty zawodowe
Nowak-Reinisch Anna AN historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Piasecka Hanna HP język francuski
Piesiewicz Kinga PZ język angielski
Pietrzkiewicz Anna AP fizyka, matematyka
Pleban Krzysztof KP WICEDYREKTOR, informatyka
Ratajczyk Sylwia SR język niemiecki
Roman Sławomir RS edukacja dla bezpieczeństwa
Sacher-Cankudi Aleksandra SA język polski  
Sekretarczyk Danuta DS przedmioty zawodowe
Skoraszewski Mariusz So język francuski
Sobczak Anna AS przedmioty zawodowe
Staszewska Grażyna GS przedmioty zawodowe
Strybe-Mazurczak Karolina KS zajęcia praktyczne w gastronomii, przedmioty zawodowe
Szlafka Jolanta SZ biblioteka
Szymanek Małgorzata MY procesy technologiczne, zajęcia praktyczne w gastronomii, technologia z towaroznawstwem
Szymańska Monika SM język polski
Świerczyński Krzysztof przedmioty zawodowe
Tomaszewska Agnieszka AT Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych, zajęcia praktyczne w gastronomii     
Tritt Remigiusz RT biologia
Woźna Małgorzata MW informatyka, informatyka w gastronomii, podstawy przedsiębiorczości
Żak Małgorzata język angielski

 

Pracownia Gastronomiczna

Domowe obiady

Bufet szkolny

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Karola Libelta

ul. Podkomorska 49
60-326 Poznań

tel.: 61 867 40 41
faks: 61 867 23 08

e-mail: zsgpoznan@wp.pl

formularz kontaktowy

Gastronomik na Facebooku - dołącz do nas

500x500