Kierunki kształcenia

 

Kształcimy w zawodach:


TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 LETNIA W ZAWODZIE:
Kucharz 

Pracownia Gastronomiczna

Domowe obiady

Bufet szkolny

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Karola Libelta

ul. Podkomorska 49
60-326 Poznań

tel.: 61 867 40 41
faks: 61 867 23 08

e-mail: zsgpoznan@wp.pl

formularz kontaktowy

Gastronomik na Facebooku - dołącz do nas

500x500