COVID-19

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tryb pełny stacjonarny zobacz

Zarządzenie dyrektora ZSG Nr 4 Covid2020_2021 z dnia14 maja 2021 roku zobacz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia dyrektora ZSG Nr 4 Wewnętrzne procedury działania ZSG w warunkach zagrożenia epidemicznego od dnia 17 maja 2021 roku zobacz

Zarządzenie Nr 3/Covid/2020/2021 z dnia 23 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu zmieniające zarządzenie określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Gastronomicznych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Gastronomicznych w Poznaniu zobacz

Zarządzenie Nr 1/Covid/2020/2021 z dnia 19 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu zobacz

 

Pracownia Gastronomiczna

Domowe obiady

Bufet szkolny

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Karola Libelta

ul. Podkomorska 49
60-326 Poznań

tel.: 61 867 40 41
faks: 61 867 23 08

e-mail: zsgpoznan@wp.pl

formularz kontaktowy

Gastronomik na Facebooku - dołącz do nas

500x500