Szczęśliwy numerek

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA ZSG

 

1. Każdy ma prawo do szczęścia.

2. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 35, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.

3. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, w danym tygodniu.

4. Szczęśliwy numerek zwalnia z:

  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi
  • zadanych zadań domowych

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i podręczników.

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie o godzinie 7:00, przez przedstawiciela wyznaczonego przez SU, a następnie wywieszany w portierni.

6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

7. Akcja szczęśliwy numerek obowiązuje aż do odwołania.

 

Opiekun SU

Pracownia Gastronomiczna

Domowe obiady

Zapraszamy codziennie (oprócz sobót) w godzinach od 13:00 do 15:00 na smaczne i tanie obiady domowe.

Jadłospis

Aktualny tygodniowy jadłospis zobacz

Bufet szkolny

Zapraszamy codziennie od 8:00 do 16:00 na smaczne kanapki oraz wyroby cukiernicze z własnej pracowni.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych

ul. Podkomorska 49

60-326 Poznań

tel.: 61 867 40 41

faks: 61 867 23 08

e-mail: zsgpoznan@wp.pl

formularz kontaktowy

500x500