Nauczyciele

 

Nazwisko i Imię Symbol Przedmioty
Adamska Danuta A pedagog szkolny
Bandel Hanna HB historia, WOS
Bartkowiak Roman RB DYREKTOR, przedmioty informatyczne
Boińska Małgorzata BM język polski
Chruszczyk Iwona IC wychowanie fizyczne
Czwakiel Maria MC język polski, etyka, BIBLIOTEKA
Ćmiel-Skibicka Larysa  LS zajęcia praktyczne, przedmioty zawodowe    
Dembińska Anna DA Kierownik szkolenia praktycznego, technologia, przedmioty zawodowe
Derbis Anna AD WICEDYREKTOR, metodyk przedmiotów zawodowych
Derda Justyna JD chemia
Fait Jolanta JF Kierownik pracowni gastronomicznej, zajęcia praktyczne
Gała Lucyna LG język angielski
Gałęska Bożena BG matematyka
Golińska-Krysztofiak Justyna JG przedmioty zawodowe
Graffunder Martyna   MG zajęcia praktyczne, przedmioty zawodowe    
Hejne Karol KH wychowanie fizyczne
Iwasiewicz Małgorzata MI Zastępca kierownika pracowni gastronomicznej, przedmioty zawodowe
Ks. Jałoszyński Marcin XM religia
Janicka-Dzięciołowska Joanna JJ przedmioty zawodowe
Kompa Jan JK edukacja dla bezpieczeństwa
Kotrysiak Magdalena KO geografia
Królak Joanna KJ psycholog szkolny, podstawy psychologii
Linka Lidia LL zajęcia praktyczne, przedmioty zawodowe, BHP
Majchrzak Magdalena MM matematyka
Mańkowska Magdalena MA wychowanie fizyczne    
Mikołajczak Joanna MJ język angielski
Morawska Karolina KM wychowanie fizyczne
Mydlarz-Kramer Joanna JM przedmioty zawodowe
Nater-Świgoń Urszula UN przedmioty zawodowe
Nowak Przemysław PN przedmioty zawodowe
Nowak-Reinisch Anna AN historia, WOS
Owczarzak Piotr PO wychowanie fizyczne    
Piasecka Hanna HP język francuski, marketing w gastronomii
Pieszczoch-Łuczak Maria MP przedmioty zawodowe
Pietrzkiewicz Anna AP fizyka, matematyka, chemia
Pinas Mateusz PM przedmioty zawodowe
Pleban Krzysztof KP WICEDYREKTOR, przedmioty informatyczne, podstawy przedsiębiorczości
Pokrzywniak Hanna PH zajęcia praktyczne, przedmioty zawodowe
Przebieracz Ewa EP przedmioty zawodowe    
Ratajczyk Sylwia SR język niemiecki
Sacher-Cankudi Aleksandra SA język polski  
Sekretarczyk Danuta DS przedmioty zawodowe
Sobczak Anna AL przedmioty zawodowe
Sobierajska-Viol Katarzyna KV język niemiecki
Staszewska Grażyna GS przedmioty zawodowe
ks. Stefański Krzysztof SK religia
Strybe-Mazurczak Karolina KS zajęcia praktyczne, przedmioty zawodowe
Szlafka Jolanta SZ język francuski
Śledzińska Izabela język angielski
Świerczyński Krzysztof przedmioty ekonomiczne
Tomaszewska Agnieszka AT przedmioty zawodowe    
Tritt Remigiusz RT biologia, wychowanie do życia w rodzinie, BHP
Velikov Valentin VV język angielski
Woźna Małgorzata MW przedmioty informatyczne, fizyka
Żak Małgorzata język polski, język angielski

 

Pracownia Gastronomiczna

Domowe obiady

Zapraszamy codziennie (oprócz sobót) w godzinach od 13:00 do 15:00 na smaczne i tanie obiady domowe.

Jadłospis

Aktualny tygodniowy jadłospis zobacz

Bufet szkolny

Zapraszamy codziennie od 8:00 do 16:00 na smaczne kanapki oraz wyroby cukiernicze z własnej pracowni.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych

ul. Podkomorska 49

60-326 Poznań

tel.: 61 867 40 41

faks: 61 867 23 08

e-mail: zsgpoznan@wp.pl

formularz kontaktowy

500x500